+420 608 624 591

GDPR - Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů - GDPR

Provozovatel (Ing. Barbora Kovaříková PhD.) prohlašuje, že všechny naše interní postupy týkající se zpracování vašich osobních údajů probíhají agentuře v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů a jsou zároveň plně v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč?

Agentura Krajem za Vínem (Ing. Barbora Kovaříková PhD., IČ: 09462023) shromažďuje především následující údaje:

Cookies

Naše webová stránka pracuje převážně se základními cookies, které jsou nutné pro provoz a fungování webových stránek zajišťují zabezpečení stránek nebo funkci navigace. Rovněž stránka pracuje pouze s cookies spojené s nástrojem Google Analytics. Nepracujeme s cookies pro reklamní a marketingové účely naše ani třetích stran a o návštěvnících našich webových stránek nesbíráme žádné osobní údaje.

Google Analytics

Naše stránky pracují s nástrojem Google Analytics a všechny údaje, které nástroj Google Analytics sbírá, jsou pouze obecného charakteru, například o tom, jak se návštěvník na našem webu pohybuje a kolik tráví času v jednotlivých částech webu.
Prohlašujeme, že nesbíráme žádné osobní údaje o návštěvnících webové stránky „Krajem za Vínem“ prostřednictvím nástroje Google Analytics. Pro anonymizaci dat byla využita funkce anonymizace IP adresy.

Databáze obchodních partnerů

Uchováváme data všech obchodních partnerů a společností, se kterými máme smluvní vztah o poskytování služeb a nákupu zboží nebo o zákaznících, kteří u nás nakoupili zboží nebo službu. Všechna data, která o Vás uchováváme, jako jsou například jméno firmy, adresa sídla firmy, IČ, jméno, příjmení, telefon a e-mail, uchováváme pouze pro potřeby plnění smluvního vztahu, oprávněného zájmu souvisejícího s obchodní činností nebo z jiných důvodů definovaných právními předpisy.

Jaká jsou Vaše práva?

Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR máte právo na:
• Informace: o tom, jaké údaje o Vás naše agentura zpracovává, v jakém rozsahu a za jakým účelem.
• Opravu: v případě, že nás upozorníte na chybné údaje, je i v našem zájmu tyto okamžitě opravit
• Výmaz: každý má právo na výmaz takových údajů, které byly uděleny na základě souhlasu, kterým pominul oprávněný důvod zpracování nebo takových, které byly zpracovány v rozporu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Správce není oprávněn vymazat údaje, které jsou nutné k plnění smluvních závazků, jsou nutné pro splnění právní povinnosti nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních kroků.
• Omezené zpracování: pokud popřete správnost údajů a chce zpracování pozastavit do doby, než zajistíme opravu těchto údajů nebo v případě, že vznesete námitku proti zpracování.
• Vznést námitku: pokud se domníváte, že náš oprávněný zájem nepřevažuje nad právem zachování Vašeho soukromí
• Přenositelnost: poskytneme Vám vaše osobní údaje ve strukturované, strojově čitelné podobě, v případě, že byly splněny všechny podmínky pro zajištění přenositelnosti dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Pokud se chcete dozvědět více o zpracování osobních údajů v naší společnosti, nebo chcete využít některého z Vašich výše jmenovaných práv, je Vám k dispozici mailová adresa, kde nás můžete kontaktovat: info@krajemzavinem.cz
Můžete se také dostavit osobně po telefonické domluvě na adresu provozovny Dvorského 855, 69662 Strážnice, kde můžete také osobně podat žádost k naplnění Vašich práv.

Obchodní podmínky a storno

Pro rezervaci degustace nebo cesty za vínem je nutné uhradit zálohu ve výši 50 % ceny.
Úhrada doplatku (50%) probíhá bezprostředně před zahájením samotné degustace nebo cesty.
V případě zrušení rezervace do 14 kalendářních dnů před konáním degustace nebo cesty, Vám bude záloha navrácena v plné výši. Rezervaci lze zrušit pouze písemně, a to prostřednictvím e-mailu (info@krajemzavinem.cz), který bude doručen nejpozději do 24:00 hod. 14. kalendářního dne před konáním cesty. V případě pozdějšího doručení Váš nárok na vrácení zálohy zaniká.
Nárok na vrácení zálohy rovněž zaniká i v případě, že se klient nedostaví včas na smluvené místo odjezdu.

Způsob úhrady

 Bezhotovostním převodem či hotovostním vkladem na účet: 2644628193/0800. Při platbě je z důvodu její přesné identifikace důležité vždy zadat správný variabilní symbol uvedený na faktuře, která Vám příjde emailem.
 Doplatek za cestu lze uhradit na místě v hotovosti.

Změna programu

Krajem za vínem si vyhrazuje v případě nutnosti právo k úpravě programu. Změny mohou být způsobeny nepřízní počasí nebo nedostupností třetích stran. Změny jsou prováděny vždy citlivě a ku prospěchu klienta a klient je vždy o změně informován.

Znečištění vozu

Pokud klient znečiští nebo poškodí vozidlo, Krajem za Vínem si vyhrazuje právo požadovat odpovídající úhradu za nápravu škody.